ડાહીનો ઘોડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાહીનો ઘોડો

પુંલિંગ

  • 1

    એક બાલરમત.