ડિંગો બતાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડિંગો બતાવવો

  • 1

    ના કહેવું; ચાટ પાડવું ('લે ડિંગો'-એમ વપરાય છે.).