ડિલ ભરાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડિલ ભરાવું

  • 1

    તાવ આવવો; તાવની શરૂઆત થવી.