ડિલ ભારે થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડિલ ભારે થવું

  • 1

    તાવ આવવો; તાવની શરૂઆત થવી.

  • 2

    શરીર વજનદાર થવું.