ગુજરાતી

માં ડીચીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડીચી1ડીંચી2

ડીચી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નાનું ડીંટું.

 • 2

  નાનું ટોચકું.

 • 3

  ડીટી.

મૂળ

'ડીચકું' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં ડીચીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડીચી1ડીંચી2

ડીંચી2

 • 1

  નાનું ડીંટું.

 • 2

  નાનું ટોચકું.

 • 3

  ડીટી.