ડીંચી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડીંચી

 • 1

  નાનું ડીંટું.

 • 2

  નાનું ટોચકું.

 • 3

  ડીટી.

ડીચી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડીચી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નાનું ડીંટું.

 • 2

  નાનું ટોચકું.

 • 3

  ડીટી.

મૂળ

'ડીચકું' ઉપરથી