ડીંટુ કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડીંટુ કાઢવું

  • 1

    મૂળ કાઢવું.