ડીંડવાણું ચલાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડીંડવાણું ચલાવવું

  • 1

    અંધેર ચાલવું, ચલાવવું.