ડીંડવાણું ચાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડીંડવાણું ચાલવું

  • 1

    અંધેર ચાલવું, ચલાવવું.