ડૉક્ટરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડૉક્ટરી

વિશેષણ

  • 1

    દાક્તરને લગતું કે તેની વિદ્યા સંબંધી.

ડૉક્ટરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડૉક્ટરી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    દાક્તરની વિદ્યા કે તેનો ધંધો.