ડોકી મરડાઇ જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોકી મરડાઇ જવી

  • 1

    મરણ નજીક આવવું.