ડોકું કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોકું કાઢવું

  • 1

    ઓચિંતા આવીને હાજર થવું.