ડોકું કાપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોકું કાપવું

  • 1

    ગળું કાપવું.

  • 2

    વિશ્વાસઘાત કરવો.