ડોકું ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોકું ઘાલવું

  • 1

    વચ્ચે માથું મારવું; દખલ કરવી.