ડોકું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોકું પડવું

  • 1

    નાનાં છોકરાંને થતો એક રોગ થવો.