ડોડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોડો

પુંલિંગ

  • 1

    ફળ ફૂલના ગર્ભવાળો નવો ફૂટતો ગોટો.

  • 2

    દાણા ભરેલું મકાઈનું ડૂંડું.

મૂળ

જુઓ દોડો