ડોબાં ચારવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોબાં ચારવાં

  • 1

    અભણ રહેવું.