ડોબાં મૂંડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોબાં મૂંડવાં

  • 1

    ડોડકાં છોલવાં; નકામો વખત બગાડવો.