ડોયો હલાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોયો હલાવવો

  • 1

    વચમાં પથરો નાખવો; દખલ કરવી.