ડોલનશૈલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોલનશૈલી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ડોલન જેની મુખ્ય વસ્તુ છે એવી શૈલી.