ડોલાં આવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોલાં આવવાં

  • 1

    ઝોકાં ખાવાં; ઊંઘ આવે એમ થવું; ઊંઘથી ડોલવું.