ડોળચાળણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોળચાળણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    (ભરડ્યા પછી ડોળ જુદા કાઢવાની) દાળ ચાળવાની ચાળણી.