ડોળા કાઢવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોળા કાઢવા

  • 1

    ધમકાવવું; ગુસ્સો બતાવવો.