ડોળા ખેંચાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોળા ખેંચાવવા

  • 1

    રાહ જોવરાવવી.