ડોળા દેખાડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોળા દેખાડવા

  • 1

    ડોળા કાઢવા.