ડોળીઓ વળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોળીઓ વળવી

  • 1

    ભારે નુકસાન થવું (બદદુવા).