ડોળો ખૂંપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોળો ખૂંપવો

  • 1

    ફાવવું.

  • 2

    લલચાવું.