ડોળો ચસકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોળો ચસકવો

  • 1

    લલચાવું.