ડોળ કાઢવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોળ કાઢવા

  • 1

    આખા દાણા જુદા કાઢવા.

  • 2

    થકવી નાખવું; ઠરડ કાઢી નાખવી.