ડોળ ઘાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોળ ઘાલવો

  • 1

    ડોળ કરવો.