ડોશીમાનો રેંટિયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોશીમાનો રેંટિયો

  • 1

    ધીરેથી-ધીમી રવાલથી પણ સ્થિર ચાલતું કામ.