ડોશીમાનું વૈદું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોશીમાનું વૈદું

  • 1

    ઘરગથ્થું વૈદું (જે પ્રાય: ડોસીઓ બાળકોના રોગ માટે કરે છે તે ઉપચાર).