ડોસલાં બેસવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોસલાં બેસવા

  • 1

    પડી ભાગવું; નરમ થઇ જવું.

  • 2

    દેવાળું નીકળવું.