ઢ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુંલિંગ

  • 1

    મૂર્ધસ્થાની ચોથો વ્યંજન.

  • 2

    સાવ અજ્ઞાન - ઠોઠ માણસ.