ઢૂકડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢૂકડું

વિશેષણ

  • 1

    ઢૂંકડું; નજીક; દૂર નહિ એવું.

મૂળ

જુઓ ઢૂંકવું

ઢૂંકડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢૂંકડું

વિશેષણ

  • 1

    ઢૂંકડું; નજીક; દૂર નહિ એવું.

મૂળ

જુઓ ઢૂંકવું