ગુજરાતી

માં ઢૂકડુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢૂકડું1ઢૂંકડું2

ઢૂકડું1

વિશેષણ

  • 1

    ઢૂંકડું; નજીક; દૂર નહિ એવું.

મૂળ

જુઓ ઢૂંકવું

ગુજરાતી

માં ઢૂકડુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢૂકડું1ઢૂંકડું2

ઢૂંકડું2

વિશેષણ

  • 1

    ઢૂંકડું; નજીક; દૂર નહિ એવું.

મૂળ

જુઓ ઢૂંકવું