ગુજરાતી

માં ઢેકવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢેકવો1ઢેકવો2

ઢેકવો1

પુંલિંગ

  • 1

    મોટી ઢેકલી; ઢેકો; ખૂંધ.

ગુજરાતી

માં ઢેકવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢેકવો1ઢેકવો2

ઢેકવો2

પુંલિંગ

  • 1

    ઢેકલો.

  • 2

    કૂવામાંથી પાણી ખેંચવાનું એક યંત્ર.