ઢંકાયેલી પીઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢંકાયેલી પીઠ

  • 1

    દાબડદીબડ નભી રહેલી કીર્તિ.