ગુજરાતી

માં ઢુકાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢુકાવું1ઢૂંકાવું2ઢંકાવું3

ઢુકાવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ઢૂંકવું'નું ભાવે.

ગુજરાતી

માં ઢુકાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢુકાવું1ઢૂંકાવું2ઢંકાવું3

ઢૂંકાવું2

  • 1

    'ઢૂંકવું'નું ભાવે.

ગુજરાતી

માં ઢુકાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢુકાવું1ઢૂંકાવું2ઢંકાવું3

ઢંકાવું3

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ઢાંકવું'નું કર્મણિ.

મૂળ

જુઓ ઢાંકવું