ગુજરાતી

માં ઢેખાળોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢેખાળો1ઢેખાળો2

ઢેખાળો1

પુંલિંગ

  • 1

    ઈંટનો કકડો; રોડું.

ગુજરાતી

માં ઢેખાળોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢેખાળો1ઢેખાળો2

ઢેખાળો2

પુંલિંગ

  • 1

    ઢેખલો.