ઢંગમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢંગમાં આવવું

  • 1

    કાંઈક ઠીક કે યોગ્ય ગણાય, એવી દશામાં આવવું.