ઢગલો થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢગલો થઈ જવું

  • 1

    સાવ ઢીલું કે અશક્ત થઈ જવું; નાસીપાસ થવું.