ઢગલો વળી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢગલો વળી જવો

  • 1

    એકસામટું ભેગું થઈ જવું.

  • 2

    ઢગલો થઈ જવું.