ઢચુપચુ મન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢચુપચુ મન

  • 1

    નિશ્ચય વિનાનું મન.