ગુજરાતી

માં ઢડકોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢડકો1ઢૈડકો2

ઢડકો1

પુંલિંગ

  • 1

    ઢૈડકો; ઢૈડ અવાજ સાથેની વાછૂટ.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં ઢડકોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢડકો1ઢૈડકો2

ઢૈડકો2

પુંલિંગ

  • 1

    ઢૈડ અવાજ સાથેની વાછૂટ.