ઢડકો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢડકો

પુંલિંગ

  • 1

    ઢૈડકો; ઢૈડ અવાજ સાથેની વાછૂટ.

મૂળ

રવાનુકારી

ઢૈડકો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢૈડકો

પુંલિંગ

  • 1

    ઢૈડ અવાજ સાથેની વાછૂટ.