ઢૈડકો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢૈડકો મૂકવો

  • 1

    ઢૈડ અવાજથી વાછૂટ કરવી.