ઢઢ્ઢો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢઢ્ઢો

પુંલિંગ

 • 1

  ઢકાર.

 • 2

  ઢ; ઠોઠ માણસ.

ઢઢ્ઢો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢઢ્ઢો

પુંલિંગ

 • 1

  ઢ; ઢકાર.

 • 2

  ઢ; ઠોઠ માણસ.

 • 3

  પતંગ વચ્ચેની ઊભી જાડી અક્કડ સળી કે ચીપટ (બીજી તે કમાન).