ઢઢ્ઢો આવડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢઢ્ઢો આવડવો

  • 1

    કશું ન આવડવું; ઢ હોવું.