ઢંઢેરો પીટવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢંઢેરો પીટવો

  • 1

    જાહેર કરવું; જાહેરનામું બહાર પાડવું.