ઢેપું કાઢી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢેપું કાઢી નાખવું

  • 1

    માર મારી હલકું કરવું.