ગુજરાતી

માં ઢબ્બુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢબ્બુ1ઢબ્બુ2

ઢબ્બુ1

પુંલિંગ

 • 1

  ઢબુ; ઢબુવો; બેવડિયો પૈસો.

 • 2

  બેવકૂફ આદમી.

 • 3

  બાયલો - નામર્દ આદમી.

ગુજરાતી

માં ઢબ્બુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢબ્બુ1ઢબ્બુ2

ઢબ્બુ2

પુંલિંગ

 • 1

  ઢબુ; ઢબુવો; બેવડિયો પૈસો.

 • 2

  બેવકૂફ આદમી.

 • 3

  બાયલો - નામર્દ આદમી.