ઢેસળો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢેસળો મૂકવો

  • 1

    પોદળો મૂકવા પેઠે અઘવું.